Posted on March 1, 2017

Oprocentowanie lokat i kredytów

Rok 2016 zeszedł przy niskich stopach procentowych i nie zanosi się na to, ażeby w tym roku stan ten uległ zdecydowanej zmianie. Podwyżki najprawdopodobniej będą, ale minimalne. Co znaczące, mogą ominąć osoby które liczą na podniesienie przychodów z odsetek od depozytów.

Najnowsze zapowiedzi świadczą, że na podwyżki stóp procentowych przyjdzie nam zaczekać jeszcze rok. W 2017 roku oprocentowanie lokat może powiększyć się o ledwo parę dziesiątych punktu procentowego. Informacja ta powinna niemniej jednak ucieszyć kredytobiorców, którzy wciąż będą mogli liczyć na tanie kredyty. Jednak kredyty mieszkaniowe zaczną być ciężej dostępne, o ile podpisany zostanie projekt nowej ustawy o kredytach hipotecznych.

W praktyce podwyżki WIBOR i WIBID, od których pośrednio kształtuje się oprocentowanie kredytów udzielanych przez banki, z reguły wyprzedza samo podniesienie stóp procentowych NBP.